MED MER FORSKNING OCH KUNSKAP KAN VI ÖKA PATIENTERNAS LIVSKVALITET.

Gåvor till fonden:
Plusgiro: 90 2002-5
Bankgiro: 902-0025
Swisha: 123 902 0025

Pressinformation / kontakt: Olle Sjöström

Nästan alla har någon i sin omgivning som lever och kämpar mot cancer och andra svåra sjukdomar – med allt det för med sig av vårdbehov, otrygghet och smärta. Det ställer stora krav på alla som arbetar för patientens bästa, oavsett om det gäller forskning, omvårdnad eller annat som underlättar patientens vardag med sjukdomen.

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond ger möjligheter att utveckla vården, forskning och till kompetensutveckling för personal inom vården som tidigare inte var möjlig. Sedan 1991 har fonden delat ut mer än 20 miljoner kronor till personal här i regionen för utbildning, studiebesök och forskning för att öka cancerpatienters möjlighet till ett längre liv och ökad livskvalitet.

Fonden finansieras av donationer, minnesgåvor och testamenten. Alla som arbetar till förmån för patientens bästa kan söka finansiellt stöd för utbildning, studiebesök, forskning eller utveckling av idéer som gynnar patienternas livssituation.
Något som kommer alla i länet tillgodo.

Så oavsett om du är givare eller sökande – tillsammans kan vi bidra till göra livet för patienterna bättre. Och möjligen längre.

Webbinarium 5 mars: Vad är palliativ vård – från primärvård till döden

| Aktuella projekt, Stories | No Comments
Den 5 mars håller Betaniastiftelsen ett kostandsfritt webbinarium om palliativ vård. Föreläsare är bland annat Bertil Axelsson, tillika ordförande i Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond. Anmälan på Betaniastiftelsens hemsida https://betaniastiftelsen.nu/utbildningar/webbinarium-vad-ar-palliativ-vard/

Nästa cancerforskare disputerar!

| Aktuella projekt | No Comments
Den 10 november 2023 disputerade Haytham Bayadsi med sin avhandling om sköldkörtelcancer. Haytham har i sin avhandling bland annat försökt förklara den ökade förekomsten av sköldkörtelcancer i Sverige. En särskilt…
Linda Wiklund och Erica Gidlund, stipendiater

Årets stipendiater till Veronica Johanssons minne presenteras

| Aktuella projekt, Stories | No Comments
Erica Gidlund och Linda Wiklund uppmärksammas båda i sina respektive roller för sitt handledningsarbete för studenter. Stipendiet innebär att de kan delta i sjuksköterskeföreningens utbildningsdagar om verksamhetsförlagd utbildning i Umeå.…
Jimi Hendrix as elderly

Palliativa Dagen: Att få vara den en är genom hela livet

| Aktuella projekt, Stories | No Comments
Den 21:a Palliativa Dagen 9 november har temat ”Att få vara den en är genom hela livet”. Temat är valt med omsorg; för att skapa reflektion och större utrymme för patientens…
Emma Brevik använder fonden för utbildning

Fonden har hjälpt Emma bygga sin kompetens

| Stories | No Comments
Emma Breivik: Utan fonden hade jag inte haft samma möjligheter att hela tiden bygga på min kompetens och på så sätt ge bättre hjälp till alla patienter jag möter.

Världen bästa jobb – en blandning av teknik, forskning och patienter!

| Aktuella projekt | No Comments
Så säger medicine doktor Marie Byenfeldt, sonograf på Röntgenavdelning på Östersunds Sjukhus. Hon bedriver också en omfattande och framgångsrik forskning inom två olika mätmetoder för leverdiagnostik med ultraljud. En sonograf…

Cancerforskare disputerar

| Aktuella projekt | No Comments
2020 delade Jämtlands Läns Cancer- och Omvårdnads Fond ut tre stycken forskningsstipendier om 200 000 kr till forskare inom cancerområdet som verkar i länet. Mottagarna var Alexandra Schindele som forskar…