Nästan alla har någon i sin omgivning som lever och kämpar mot cancer och andra svåra sjukdomar – med allt det för med sig av vårdbehov, otrygghet och smärta. Det ställer stora krav på alla som arbetar för patientens bästa, oavsett om det gäller forskning, omvårdnad eller annat som underlättar patientens vardag med sjukdomen.

Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond ger möjligheter att utveckla vården, forskning och till kompetensutveckling för personal inom vården som tidigare inte var möjlig. Sedan 1991 har fonden delat ut mer än 20 miljoner kronor till personal här i regionen för utbildning, studiebesök och forskning för att öka cancerpatienters möjlighet till ett längre liv och ökad livskvalitet.

Fonden finansieras av donationer, minnesgåvor och testamenten. Alla som arbetar till förmån för patientens bästa kan söka finansiellt stöd för utbildning, studiebesök, forskning eller utveckling av idéer som gynnar patienternas livssituation.
Något som kommer alla i länet tillgodo.

Så oavsett om du är givare eller sökande – tillsammans kan vi bidra till göra livet för patienterna bättre. Och möjligen längre.

ijqwdijsdjk

Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfond delar ut tre stycken cancerforskningsstipendier på 200 000 kronor vardera till tre forskare på Östersunds sjukhus.

| Aktuella projekt | No Comments
Mottagare av cancerforskningsstipendierna är: Alexandra Schindele, läkare på öronkliniken, som forskar på stämbandscancer. Maria Eriksson, läkare på onkologen/kirurgkliniken, som forskar på hjärntumörer. Haytam Bayadsi, läkare på kirurgkliniken, som forskar på…

Gåva från ILCO till Fonden

| Aktuella projekt | No Comments
Tarm- uro- och stomiförbundet (ILCO) är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem och/eller urinvägar. Många av förbundets medlemmar har genomgått olika former…

Nationella konferensen i Palliativa vård 2020

| Aktuella projekt | No Comments
Den 6:e nationella konferensen i palliativa vård kommer att hållas i Östersund i Mars 2020. Detta är en unik möjlighet till fortbildning för verksamma i palliativ verksamhet i Jämtland-Härjedalen. Jämtlands…