Aktuella projekt

Cancerforskare disputerar

By 2 december, 2022 No Comments

2020 delade Jämtlands Läns Cancer- och Omvårdnads Fond ut tre stycken forskningsstipendier om 200 000 kr till forskare inom cancerområdet som verkar i länet. Mottagarna var Alexandra Schindele som forskar om cancer i halsen, Maria Eriksson som forskar om hjärntumörer och Haytam Bayadsi som forskar om sköldkörtelcancer.

Nu i höst blev den första av dessa tre – Alexandra Schindele – färdig med sitt forskningsarbete. Den 25 november försvarade hon med glans sin avhandling ”Mapping viruses in non-malignant tonsils, nasal polyps, sinonasal inverted papilloma and laryngeal cancer” eller ”Kartläggning av virus i godartade halsmandlar, näspolyper och inverterat papillom i näsa-bihålor samt cancer i struphuvudet”. 

Alexandras forskning handlar om hur man bättre ska förstå samband mellan olika virusinfektioner i halsen och uppkomst av cancer samt vilken roll vacciner mot virusinfektioner kan ha för att förbygga cancer.

Fonden gratulerar nyblivna medicine doktor Schindele och vi gläder oss åt att forskningstipendiet använts på ett utomordentligt bra sätt.

Länk till avhandlingen

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1703227&dswid=-4225