Aktuella projektStories

Palliativa Dagen: Att få vara den en är genom hela livet

By 6 november, 2023 No Comments
Jimi Hendrix as elderly

Den 21:a Palliativa Dagen 9 november har temat ”Att få vara den en är genom hela livet”. Temat är valt med omsorg; för att skapa reflektion och större utrymme för patientens egen individualitet och personlighet. 

Ansvariga för dagen och programmet är Helena Sjöström är specialistsjuksköterska på Storsjögläntan och Tove Stenman som forskar på Mittuniversitetet vid sidan av arbete på Storsjögläntan.

– Patientcentrerad vård är kanske ett något slitet uttryck så vi har valt att fylla dagen med olika aspekter av det – något som syns i urvalet av föreläsare, säger Tove Stenman som är en av två ansvariga för dagen.

– Den Palliativa dagen riktar sig till alla olika yrkesgrupper och perspektiv som involveras runt en patient, att hitta ett program där alla kan hitta kunskap och inspiration är utmanande men också roligt, berättar Helena Sjöström.

Föreläsarna runt Årets tema – Att få vara den en är genom hela livet – visar på de olika perspektiven.

  • Marion Englaborn – delar med sig av personliga erfarenheter, normmedvetenhet och personliga anekdoter – som vårdare, lärare, vice ordförande för RFSL Göteborg samt erfarenheter från Döbra regnbågscafé där hbtqi-personer berättar om önskemål inför livets slut.
  • Petra Tegman har skrivit läroboken Palliativ vård vid demenssjukdom. Hon har drivit Lovisagården, utbildat i demensvård och palliativ vård i Japan och Kina, varit ställföreträdande verksamhetschef på Silviahemmet och är numera programchef för palliativ vård på Betaniastiftelsen.
  • Lina Fredrikssonär arbetsterapeut på Palliativa enheten Region Jämtland Härjedalen och berättar om sin roll för att underlätta varje enskild patients vardag så att –livet kan vara så bra som möjligt.
  • Aanna Johansson är samisk samordnare i Strömsunds kommun och pratar om vikten att behovet att få vara sig själv som same även i den palliativa vården.

Den Palliativa Dagen i hörsalen på Östersunds sjukhus och på Teams är ett samarbete mellan Storsjögläntan och Mittuniversitetet, med finansiellt stöd av Jämtlands Cancer och Omvårdnadsfond. Dagen är skapad för att fördjupa kunskapen om palliativ vård hos regionens- och kommunernas personal som arbetar med patienter med behov av palliativ vård.