Aktuella projekt

Start av Kliniskt Träningscentrum

By 4 december, 2018 No Comments

 

Start av Kliniskt Träningscentrum(KTC)

 

Östersunds sjukhus har nyligen startat ett s.k. Kliniskt Träningscentrum (KTC). Där kan sjukhuset anställda – individuellt eller i grupp – öva på färdigheter och procedurer i en simulerad miljö. Allt ifrån enkla åtgärder som att sätta nål till hjärtlungräddning (HLR) kan övas. Under hösten har man bland annat startat utbildning i HLR på barn för sjukhusets narkossjuksköterskor. Den utbildningen hade inte varit möjlig utan stöd från Läns Cancer och Omvårdnadsfond berättar Maria Ehlin Kolk , ST-läkare i anestesi och intensivvård och projektledare för KTC. Simuleringsdockor för HLR på barn har köpts in tack vare bidrag från fonden. För mer information om KTC: https://www.regionjh.se/nyheter/halsasjukvard/halsasjukvard2017/ovningsomraddarlivnyadockorgerfeedback.5.46b1a32f165f85809c777d.html

(Foto Sara Rönnberg RJH)