Jämtlands Cancer- och Omvårdnadsfonds styrelse

Jämtlands Cancer- och omvårdnadsfond grundades 1991 och genom åren har fonden beviljat och betalat ut över 20 miljoner som kommit Jämtlandsanknuten cancerforskning och -omvårdnad till gagn.

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att bedöma de ansökningar som kommer in 15 januari, 15 april, 15 augusti och 15 november.

Styrelsen arbetar också aktivt med att informera medarbetare i vården om möjligheter till stipendier, inte bara för kostnader vid kurser och utbildningar utan även ersättning för att kunna få tid till projekt nära patienterna och patientnära forskning.

Styrelsens ledamöter

Ordförande
• Bertil Axelsson, överläkare, Storsjögläntan, professor vid Umeå Universitet

Ledamöter:
• Mats E Nilsson, en av grundarna av fonden, f.d.överläkare vid öron-näs-halskliniken i Östersund, ordf 1990 - 2018
• Olle Sjöström, överläkare i kirurgi vid Östersunds sjukhus, med dr
• Mia Ajax, sjuksköterska, cancersamordnare Region Jämtland-Härjedalen
• Anna de Flon, överläkare vid kvinnokliniken i Östersund
• Åke Johansson, f d officer i flygvapnet
• Ulla Möller, ägare och grundare av Managementkonsulterna Jämtland AB som tillhandahåller konsulttjänster inom ledning/styrning.
• Agneta Söderlund, sjuksköterska Storsjögläntan