Aktuella projektStories

Utveckla vården av patienter med cancer och andra livshotande sjukdomar – Sök pengar senast 15 april!!

By 11 december, 2023 No Comments
Syftet

Du som är anställd i Region Jämtland Härjedalen kan söka pengar fyra gånger per år från Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfond. Nästa deadline är 15 april.

Du söker pengar genom att fylla i det digitala ansökningsformuläret som du hittar här ».

Var noga med att förklara hur pengarna ska förbättra vården för regionens patienter och hur du räknat ut den sökta summan. Bifoga program, forskningsplan eller liknande liksom en PDF-fil av din chefs utlåtande om hur hen ser på ditt initiativ. Fonden (och våra givare) uppskattar alltid om du reser och bor på ett prismedvetet sätt.

Det här kan pengarna användas till

Fondens syfte är att utveckla vården för patienter med cancersjukdom eller andra livshotande sjukdomar. Du kan bland annat söka pengar för:

  • att öka din och dina arbetskamraters kunskaper. Det kan vara via kurser, konferenser eller att du bjuder in någon intressant föreläsare.
  • vissa omkostnader i samband med specialistutbildning (exempelvis litteratur, resor, boende).
  • olika former av forskning inom detta område. Det kan gälla kostnader för etikansökan, arbetstid för att skriva en ordentlig forskningsplan eller liknande.

Endast i undantagsfall kan fonden tänka sig bidra till inköp av tekniska apparater. Till fortbildningsinsatser som helt anses ingå i arbetsgivarens ansvar ges endast i undantagsfall bidrag (till exempel regionmöten).

Jämtlands läns cancer- och omvårdnadsfond är en 90-fond, vilket innebär att fondens räkenskaper årligen gås igenom av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att bara en liten del av medlen får gå till administrativa utlägg och att minst 75% av årligen insamlade medel ska delas ut till ändamål som stämmer med fondens stadgar. Det innebär att fonden kan vara olika generös vid olika tidpunkter beroende på hur mycket pengar som måste delas ut.

Med andra ord ta chansen! Med pengar från fonden kan du få del av inspirerande kunskaper som kommer patienterna och verksamheten till del. Sök redan nu före 15 april!