Aktuella projekt

Världen bästa jobb – en blandning av teknik, forskning och patienter!

By 11 januari, 2023 No Comments

Så säger medicine doktor Marie Byenfeldt, sonograf på Röntgenavdelning på Östersunds Sjukhus. Hon bedriver också en omfattande och framgångsrik forskning inom två olika mätmetoder för leverdiagnostik med ultraljud.

En sonograf är en legitimerad röntgensköterska som efter en 2 årig vidareutbildning fått en spetskompetens inom medicinskt ultraljud. En av arbetsuppgifterna för en sonograf är att undersöka patienter med misstänkt leversjukdom med ultraljud.

En av de vanligaste leversjukdomarna är fettlever som oftast uppstår vid övervikt och fetma. Vid fettlever kan det också bildas ärrvävnad (fibros) i levern, som sedan kan leda till skrumplever(cirros) och sista hand levercancer.  Elastografi innebär att man med ultraljud mäter stelheten i levern och på så sätt kan bedöma graden av ärrbildning i levern,  och risken för cancer. Man kan också med ultraljud mäta hur mycket fett det finns i levern, en alldeles ny metod på röntgen.

Marie påbörjade sin vidareutbildning på distans till sonograf vid Karolinska institutet 2014, och Östersunds sjukhus hade då beslutat att använda den då relativt nya metoden elastografi. Det fanns dock viss osäkerhet runt tillförlitligheten hos elastografi,  framförallt hos överviktiga patienter. Marie började därför fundera på hur man skulle förbättra mätningarna. Ett mångårigt forskningsarbete följde och Marie kunde slutligen disputera 2020 vid Umeå Universitet med avhandlingen ”Ultraljuds-baserad shear wave elastografi av lever, en icke-invasiv metod för utvärdering av leversjukdom.”

I sin avhandling kunde Marie visa att elastografi är ett tillförlitligt sätt att mäta stelhet även hos överviktiga patienter om man anpassar undersökningstekniken på olika sätt. Detta var ett väldigt viktigt resultat eftersom de flesta med ärrbildning i levern är just överviktiga.

Marie har fortsatt att forska i elastografimetoden och även i den nya fettmätningsmetoden, och samarbetar nu både med Linköpings Universitet och Karolinska Institutet för att jämföra resultaten av elastografi och fettmätning med magnetkameraundersökningar av levern.

Jämtlands Läns Cancer -och Omvårdnads Fond har stöttat Marie i sin forskning under årens lopp.  Förutom att Maries forskning kan förbättra chanserna att upptäcka levercancer i tid tycker vi också att hon är ett föredöme genom att hon hela tiden kombinerat vardagligt arbete på kliniken och forskning. Fonden tror att det finns ett mervärde i att forskningsmeriterade anställda från olika yrkeskategorier är en naturlig del av vården i regionen.

 

 

 

 

Länk till Marie Byenfeldt avhandling:

 

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1417531&dswid=497